Kelvin Kiptum     Bild: (APA/AFP/KAMIL KRZACZYNSKI)