Alexej Nawalny

Alexej Nawalny auf einem Archivbild im Februar 2021.    Bild: KIRILL KUDRYAVTSEV (AFP)