Liu Xiaobo

Liu Xiaobo: Chinas Staatsfeind Nummer eins    Bild: epa