Med Campus Kepler Uniklinik

(Symbolbild)    Bild: (Volker Weihbold)