Niki Popper

Simulationsforscher Niki Popper    Bild: apa